fbpx
м. Київ, вул. Пирогова, 2
info@nilos.com.ua +380 (98) 700 37 37

Нові порядки щодо зупинення реєстрації ПН/РК затверджено Постановою Кабміну від 21.02.2018р. №117

Основні положення нового Порядку зупинення реєстрації ПН/РК (далі – Порядок) в ЄРПН:

 1. ПН/РК, які підлягають моніторингу перевіряються на відповідність:
 • критеріям ризиковості платника податку;
 • критеріям ризиковості здійснення операцій;
 • показникам позитивної податкової історії, які мають бути доступними в електронному кабінеті до 10 числа місяця, що настає за звітним.

Критерії ризиковості та показники позитивної податкової історії визначаються ДФС України, які погоджуються з Мінфіном.

Станом на 12 березня 2018 року, критерії ризиковості та показники позитивної податкової історії ДФС не визначені та не погоджені.

 1. ДФС України формує і веде у відкритому доступі окремий Реєстр ПН/РК реєстрація яких зупинена (далі – Реєстр).

Протягом місяця з дня набрання чинності Порядку, Реєстр функціонує в тестовому режимі. На період тестування Реєстру:

 • Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК (далі – Рішення) набирають чинності з дня їх прийняття;
 • Рішення комісій регіонального та центрального рівнів приймаються та надсилаються без реєстрації в Реєстрі.
 1. Затверджено перелік документів, необхідних для прийняття Рішення:
 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.
 1. Передбачена можливість подання пояснень та копій документів по декількох ПН/РК.
 2. Створено комісії контролюючих органів (далі – Комісії):
 • Комісії регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС)
 • Комісії центрального рівня (ДФС).
 1. Визначено підстави для прийняття Комісіями рішення про відмову в реєстрації ПН/РК:
 • ненадання письмових пояснень стосовно підтвердження інформації в ПН/РК;
 • ненадання копій документів на пропозицію ДФС України зазначених у квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК;
 • надання копій документів складених з порушенням законодавства.
 1. Компетенція Комісій регіонального рівня залежить від обсягів постачання платника в поточному місяці:
 • менше 30 млн. грн. – приймають Рішення, реєструють його в Реєстрі та надсилають платнику;
 • більше 30 млн. грн. – приймають Рішення, попередньо реєструють його в Реєстрі та надсилають до Комісії центрального рівня, яка приймає остаточне рішення.

Строк розгляду наданих письмових пояснень та копій документів:

 • Комісіями регіонального рівня5 робочих днів;
 • Комісією центрального рівня 7 робочих днів, що настають за днем їх отримання, але не раніше отриманого рішення Комісії регіонального рівня. Якщо по завершенню цього терміну Комісія центрального рівня не приймає інше Рішення, набуває чинності Рішення Комісії регіонального рівня.
 1. ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, реєструються у день настання однієї з таких подій:
 • прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію ПН/РК;
 • набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію ПН/РК;
 • протягом п’яти робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано комісією регіонального рівня Рішення по платникам з обсягом постачання за зареєстрованими ПН/РК в поточному місяці (з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК) менше 30 млн. грн.;
 • протягом семи робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано комісією регіонального рівня Рішення по платникам з обсягом постачання за зареєстрованими ПН/РК в поточному місяці (з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК) більше 30 млн. грн.
 1. Визначено перелік платників у яких Таблиця даних платника податку враховується ДФС України автоматично, а саме:
 • сільськогосподарські товаровиробники, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, та/або станом на 31.12.2016 р. застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31.12.2016 р.), і які:
  • мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 1 січня та які відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного року враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року);
  • які зазначили у Таблиці даних платника податку коди постачання (виготовлення) таких груп товарів згідно з УКТ ЗЕД:

01 – живі тварини;

03 – риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

04 – молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені;

07 – овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;

08 – їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;

10 – зернові культури;

12 – насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

 • платники, у яких:
 • значення показників D та P мають такі розміри: D>0,02, P < Pм*1,4. Значення показника D обраховуються ДФС України та кожного 10 числа стає доступними в електронному кабінеті;
 • обсяг постачання товарів/послуг у ПН/РК, складених за останні 12 місяців в ЄДПН, зазначених в таблиці даних платника податку, становить більше 25% загального обсягу операцій з постачання за останні 12 місяців.
 1. Не підлягають зупиненню операції, які були вказані у Таблиці даних платника податку врахованій ДФС України з 01.07.2017р.
 2. Таблиця даних платника податку може бути відхилена в разі виявлення в ній недостовірної інформації.
 3. Комісія регіонального рівня буде розглядати та приймати рішення щодо врахування/неврахування Таблиці протягом 5 робочих днів після дня її отримання.

Інформацію щодо прийнятого рішення платник отримує в електронному кабінеті.

 1. Платники, які станом на 01.12.2017р. не подали пояснень і копій документів до зупинених ПН/РК, будуть мати право подати їх протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання.

Основні положення Порядку розгляду скарг на Рішення:

 1. Скарга на Рішення подається до ДФС України протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Рішенням.

Скарга подається в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС України.

 1. Скарга має містити наступну інформацію: інформацію щодо скаржника, про оскарження Рішення в судовому порядку, реквізити Рішення, електронну адресу, причини незгоди з Рішенням тощо.
 2. За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:
 • задовольняє скаргу та скасовує Рішення;
 • залишає скаргу без задоволення, Рішення без змін;
 • залишає скаргу без розгляду в разі відмови платника від скарги.
 1. Рішення за результатом розгляду скарги має бути прийнято та направлено платнику комісією ДФС з питань розгляду скарг протягом 10 календарних днів.

Якщо рішення щодо скарги не надіслано платнику протягом 10 календарних днів така скарга вважається повністю задоволеною з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

 1. Задоволення скарги є підставою для реєстрації ПН/РК в ЄРПН з урахуванням вимог п. 2001.3ст.2001 Податкового кодексу України.

Постанова набирає чинності 23 березня 2018 року.