fbpx
м. Київ, вул. Пирогова, 2
info@nilos.com.ua +380 (98) 700 37 37

 12 новацій Порядку зупинення реєстрації ПН/РК

І.  Великі платники податків підпадають під моніторинг.

ІІ. Критерій податкового навантаження зменшено до 3%.

III. Нові показники для перевірки ПН/РК, які підпали під моніторинг:

  • критерії ризиковості платника;
  • показники позитивної податкової історії компанії (планується, що буде включати інформацію про основні фонди, земельні ділянки та інформацію про сплату податків тощо);
  • критерії ризиковості здійснення операцій.

ІV. Квитанція про зупинення реєстрації ПН/РК буде містити пропозиції щодо надання письмових пояснень та копій документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК.

Алгоритм автоматичного визначення такої пропозиції знаходиться на етапі розробки. А поки платник буде отримувати загальний перелік документів.

Прогнозується можливість надання письмових пояснень та копій документів по декільком зупиненим ПН/РК, які були складені по одному договору.

V. Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК (далі – Рішення про відмову) буде містити уточнюючу інформацію щодо кожної підстави відмови.

VI. Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК реєструється в Реєстрі зупинених ПН/РК (далі – Реєстр) та набуває чинності після такої реєстрації.

VII. Письмові пояснення та копії документів будуть розглядатись Комісіями ДФС, які будуть складатись з Комісій Головного управління ДФС у областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС (далі – Комісії регіонального рівня) та Комісії ДФС (далі – Комісія центрального рівня).

VIII. Повноваження Комісії регіонального рівня по платникам з обсягом постачання за зареєстрованими ПН/РК в поточному місяці (з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК):

  • менше 30 млн. грн. – приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації, реєструє в Реєстрі та надсилає платнику;
  • більше 30 млн. грн.приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації, попередньо реєструє його в Реєстрі та надсилає до Комісії центрального рівня.

Строк розгляду наданих письмових пояснень та копій документів5 робочих днів.

IX. Комісія центрального рівня може прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК наданих Комісією регіонального рівня.

Строк розгляду  7 робочих днів, що настають за днем їх отримання, але не раніше отриманого рішення Комісії регіонального рівня. Якщо по завершенню цього терміну Комісія центрального рівня не приймає інше рішення, набуває чинності рішення Комісії регіонального рівня.

X. Автоматична реєстрація ПН/РК буде відбуватись зі спливом загального строку в 7 робочих днів (у разі якщо рішення не прийнято та/або не зареєстровано у Реєстрі).

XI. Не підлягають зупиненню операції, які були вказані у Таблиці даних платника податків (далі – Таблиця) врахованій ДФС з 01.07.2017р.

Комісія регіонального рівня буде розглядати Таблицю та приймати рішення щодо її врахування/неврахування. Інформацію щодо прийнятого рішення платник отримує в електронному кабінеті.

Якщо Таблиця не буде врахована, платник отримує рішення з зазначенням причини такого неврахування.

XII. Скарга на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК буде подаватись виключно в електронному вигляді.

Окрім того прогнозується внесення змін до форми ПН/РК. Заплановано додати до ПН можливість зазначати відомості стосовно попередньої оплати, відомості щодо виду операції. Також РК в майбутньому може містити відмітку щодо ПН, яка була подана помилково.

Увага! Платники, які станом на 01.12.2017р. не подали письмових пояснень і копій документів до зупинених ПН/РК, будуть мати право подати їх протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання за новим Порядком.